Koira puolustaa ruokaa ja leluja

Kun koira puolustaa ruokaa, on kyseessä resurssiaggressiivisuus

Koirille on normaalia pitää kiinni saavutetuista eduista ja niille on tyypillistä myös puolustaa aarteita, joita ne ovat löytäneet tai kokevat omistavansa. Kun koira siis puolustaa ruokaa tai lelua ja murisee, se kannattaa ottaa tärkeänä tietona vastaan ja miettiä, miten tätä toimintaa voisi omalla toiminnalla muuttaa. Ei siis kannata ajatella ensimmäisenä, että koira on viallinen tai että omistajana olisit sen jotenkin onnistunut pilaamaan.

Mitä tehdä jos koira puolustaa luuta tai murisee?

Resurssien vahtimista tai vaalimista tai omistajuuden säilyttämistä on muutakin kuin murina tai hyökkäily; arvotavaran kanssa paikalta liukeneminen ja muut pienemmät merkit jäävät monesti ihmiseltä huomaamatta.

Alttius aggressiiviseen toimintaan muodostuu monesta tekijästä ja koiran toiminta on usein kontekstuaalista, eli tilannekohtaista. Koira, joka murisee luuta puolustaessaan, ei välttämättä käyttäydy muissa tilanteissa lainkaan aggressiivisesti. Aggressiivista käyttäytymistä on myös hankala tutkia, koska keskeinen työkalu on haastattelu, jossa omistaja itse joutuu määrittelemään oman koiransa käyttäytymistä – tämä ei aina tuota luotettavia tuloksia.

Resurssiaggressiivisuus liittyy kilpailutilanteeseen ja viestintään, eli vaatii vähintään kaksi osapuolta. Usein koira kokee toisen yksilön uhaksi, ja tästä syntyy tarve puolustaa. Yksi tärkeä seikka on luonnollisesti puolustettavan tavaran arvo – mitä arvokkaammaksi koira omistamansa tavaran kokee, sitä todennäköisemmin se sitä puolustaa. Se, kuinka todennäköisesti koira käyttäytyy aggressiivisesti, on hyvin yksilöllistä ja riippuu monista, osin tuntemattomista tekijöistä.

Miten koiran resurssitarkkuutta voi ehkäistä?

Hyvin usein koira murisee ensimmäisen kerran kun sille annetaan luu ja sitten otetaan luu pois. Tämä on tyypillisin tilanne, jossa koira murisee ja tämä on koiralle täysin normaali reaktio – koira on ruuan suhteen opportunisti, eikä se tietenkään halua luopua tärkeästä aarteestaan. Koiran voi opettaa siihen, että se antaa luun pois, mutta tätä ei pidä pitää itsestäänselvyytenä. Älä siis ota murinaa haasteena vaan mieti mitä koira haluaa sillä kertoa.

Yhdessäkään aihetta käsittelevässä tieteellisessä tutkimuksessa ei kehoteta “ottamaan koiralta luuta pois”, “näyttämään koiralle kuka määrää”, “näyttämään koiralle kaapin paikan”, “ottamaan luuloja pois” tai muuta vastaavaa, jotka kuitenkin hallitsevat osittain edelleen monien neuvojien työkalupakkia.

Itse asiassa ruuan ottaminen koiralta pois on yksi keskeinen riskitekijä resurssiaggressiivisuudelle (Jacobs et al., 2018). Sen sijaan ruuan lisääminen ruokailun aikana vähentää resurssiaggressiivisuuden riskiä, samoin kuin se, että opetetaan koira irrottamaan otteensa ja pudottelemaan tavaroita suustaan. Resurssitilanteessa koira puolustaa jotain itselleen arvokasta, eli toisin sanoen toimintaa motivoi menettämisen pelko. Pelkoa ei voi hoitaa tuloksellisesti ajamalla koiraa toistuvasti tilanteeseen, jossa pahin pelko toteutuu.

Asiaa voi pohtia koiran näkökulmasta. Jos se pitää hallussaan arvokasta omaisuutta, mikä olisi paras tapa saada tämä omaisuus omaan hallintaan? Jos koiran murinan ja varoitusmerkkien yli kävellään toistuvasti, se voi muuttaa strategiaansa ennakoimattomaan suuntaan. Lisäksi tässä on se ongelma, että arvokkaalla omaisuudella on edelleen se sama arvo kuin alun perin, ellei vielä enemmänkin. Koiran yli käveleminen voi peittää oireita, mutta syytä se ei poista.

Opettele ennakoimaan tilanteita

Ennakointi ja tilanteiden välttäminen ovat keskeisessä roolissa resurssiaggressiivisen koiran hallinnassa. Turvaa ruokarauha ja luurauha kaikille kuonoille; tällä yksinkertaisella menettelyllä voidaan hoitaa sitä syytä. Miksi koiran pitäisi puolustaa mitään, kun se ei koe muita uhkana? Sohva- ja sänkytilanteisiin voidaan soveltaa myös rauhanomaista tyyliä – tässä kuten niin monessa muussakin ongelmassa on oleellista harjoitella tärkeitä taitoja varsinaisen tilanteen ulkopuolella.

Muista nämä resurssiaggressiivisuudesta

Se on koirien normaali piirre
Se korostuu kun koira on kipeä/väsynyt
Sitä hoidetaan ennakoimalla ja välttämällä tilanteita
Siihen liittyy menettämisen pelko

Tilaa uutiskirjeemme!

Jaana Pohjola

🐾 Eläinten käyttäytymistieteiden maisteri
🐾 Kysytään koiralta®️ -metodin kehittäjä
🐾 Käytöksen syiden selvittämisen mestari
🐾 Yli 13 vuoden käytännön kokemus
🐾 Kouluttanut myös kouluttajia ja ammattilaisia
🐾 Luovia ideoita haastaviinkin tilanteisiin
🐾 Ammatillinen opettaja AmO

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista