“Vihainen” koira – mistä on kyse?

Vihainen koira on leima, jonka koira saa toimittuaan aggressiivisesti. Kun koira puree omistajaa, perheenjäsentä tai muuta ihmistä tai hyökkää toisen koiran kimppuun, sitä sanotaan usein vihaiseksi koiraksi. Vihaisuus ei kuitenkaan ole koiran luonteenpiirre, vaan sen tapa toimia tietynlaisissa uhkaavissa tilanteissa.

Miksi koirasta tulee “vihainen”?

Vihainen koira on valitettavan usein sairas tai sillä on kipuja. Tästä syystä aina kun koira toimii yllättävän aggressiivisesti eli puree jotakuta, oikea tapa toimia on käyttää koira eläinlääkärin tutkittavana. Eläinlääkäri tutkii koiran ja huomaa mahdolliset kivut tai sairaudet. On ensiarvoisen tärkeää, että koira tutkitaan, koska koiran pitäminen kivuista kärsivänä on epäeettistä ja omistajan vastuulla on huolehtia koiran elämänaadusta ja hyvinvoinnista. On tärkeää huomata, että jokainen koira on potentiaalisesti vihainen tai aggressiivinen, osalla kynnys on matalampi ja osalla korkeampi.

Tyypillisiä syitä taustalla, kun koira on “vihainen”:

  • Koira on kipeä, sillä on jokin sairaus (hyvin moni koira kärsii esimerkiksi nivelrikosta, joka aiheuttaa kipua)
  • Koira on stressaantunut syystä tai toisesta, ja se ei palaudu kunnolla eikä lepää riittävästi
  • Koira säikähtää tai kokee tarpeelliseksi puolustautua
  • Koira puolustaa omistajaa, aarrettaan tai omaa aluettaan
  • Koira pelkää ja se joutuu liian hankalaan tilanteeseen

“Vihainen” koira on usein peloissaan

Koiran vihaisuus ei ole luonteenpiirre, vaan oire jostakin ongelmasta. Kukaan koira ei ole syntyessään vihainen, vaan olosuhteet nostavat esiin aggressiivisuuden tietyissä tilanteissa. Koira on lajityypillisesti ystävällinen ja rauhaa rakastava eläin, joka ei tarkoituksella hakeudu konflikteihin vaan haluaa välttää niitä. Koira ei kuitenkaan voi mitään sille, että se toimii harkitsematta, aivan samalla tavalla kuin moni ihminenkin toimii uhkaavassa tilanteessa. Vihaisuuden taustalla on usein koiran uhkakokemus, eli koira oikeasti kokee olevansa uhattuna ja puolustautuu.

Onko vihainen koira luonnevikainen koira?

Vaikka koiran aggressiivisuus on normaalia, siihen suhtaudutaan usein hyvin jyrkästi. Moni ajattelee, että koira ei saisi ikinä, missään tilanteessa toimia aggressiivisesti. Tämä on haitallinen ajatus, koska tilanteissa on myös ihmisellä vastuu – kun koiraa kiusataan monella tavalla ja tahallaan ärsytetään, se jossain kohtaa todennäköisesti – kuten mikä tahansa muukin elävä olento – puolustautuu, ja tämän jälkeen ihminen leimaa koiran vihaiseksi ja luonnevikaiseksi. Eläimet ovat eläimiä, ne todella saattavat toimia arvaamattomasti säikähtäessään. Ihmisen tulee tuntea koira eläinlajina ja tutustua sen lajityypillisiin piirteisiin ja opetella sen käyttäytymistä, jotta osaa toimia turvallisella tavalla.

Jaana Pohjola

🐾 Eläinten käyttäytymistieteiden maisteri
🐾 Kysytään koiralta®️ -metodin kehittäjä
🐾 Käytöksen syiden selvittämisen mestari
🐾 Yli 13 vuoden käytännön kokemus
🐾 Kouluttanut myös kouluttajia ja ammattilaisia
🐾 Luovia ideoita haastaviinkin tilanteisiin
🐾 Ammatillinen opettaja AmO

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista