Murrosikäinen koira rähjää muille

Koiran remmirähjä alkaa usein murrosiässä

Kun koira tulee murrosikään, se tulee sukukypsäksi. Koira ei kuitenkaan ole vielä pitkään aikaan aikuinen, vaan nuori koira. Murrosikä on se ikäkausi, jolloin remmirähjäämistä alkaa esiintyä lenkillä – osalla koirista siihen vaikuttaa sukukypsyys ja rähjääminen kohdistuu silloin samaa sukupuolta oleviin koiriin. Osalla koirista taas remmirähjäämiseen vaikuttaa toinen pelkokausi, joka ajoittuu murrosikään ja aikaansaa monenlaisia pelkotiloja. Osa koisista taas kokee murrosiässä voimakasta turhautumista, mikä näkyy remmirähjäämisenä. On siis hyvin normaalia, että koiran käyttäytyminen muuttuu murrosiässä ilman että omistaja tekee yhtään mitään – yhtäkkiä murrosikäinen koira rähjää muille koirille.

Murrosikäinen koira rähjää muille ainakin kahdesta syystä

Remmirähjäys voi murrosikäisellä koiralla liittyä toisaalta pelkoon ja toisaalta turhautumiseen. Murrosiässä koiralla on pelkokausi, mikä voi näkyä lenkillä siten, että koira alkaa pelätä asioita ja tilanteita, joita se ei aiemmin pelännyt. Tälle remmirähjäämiselle voivat lisäksi altistaa vähäinen pentuaikainen sosiaalistaminen sekä huonot kokemukset vieraista koirista ohitustilanteissa. Moni teinikoira saakin huonoja kokemuksia kohtaamistilanteissa, koska tilanteet eivät enää ole samanlaisia kuin koiranpennun kanssa.

Turhautuminen leimaa myös monesti murrosikäisen koiran elämää. Koiran aistit ovat kehittymässä ja maailma kiinnostaa, eikä koira voi käsittää miksi se ei pääse tekemään asioita, joita se haluaa tehdä. Turhautuminen voi purkautua demonikohtauksina, jolloin koira hyppii taluttajaa vasten, puree hihnaa ja repii vaatteita. Turhautuminen aiheuttaa myös remmirähjäämistä.

Hyväksy koiran kehitysvaiheet

Kun huomaat ensimmäiset merkit pelokkuudesta tai varovaisuudesta, laita päivämäärä muistiin. Tee johdonmukaisesti harjoituksia päivittäin ja seuraa kuinka pitkään tila kestää. Jos ongelma pitkittyy puolen vuoden tai vuoden mittaiseksi, sitä ei voi selittää enää murrosiällä eikä kannata odottaa, että se menee itsestään ohi. Arkuus ja epävarmuus ovat asioita, jotka haittaavat koiran elämää ja niihin kannattaa aina puuttua.

Murrosikä ei ole mikään ongelma, josta pitää äkkiä päästä eroon, kuten ei mikään muukaan koiran kehitysvaihe. Koiran elämä on yhtä myllerrystä murrosiästä aikuisuuteen, kolmeen-neljään ikävuoteen asti. Se on kieltämättä raskas vaihe myös omistajille, kun usein koiria mainostetaan niin, että kun pentuajasta selvitään, sen jälkeen kaikki on yhtä juhlaa. Lohdutuksena voi sanoa, että pentuaikana rakennettu hyvä ja luottamuksellinen suhde kantaa usein turvasatamana läpi hankalien vaiheiden. Toisaalta on myös hyvä tunnistaa se, että murrosikä ja aikuistuminen ovat riskialtteinta aikaa esimerkiksi koiran hylkäämiselle tai sen uudelleesijoittamiseen. Tähän liittyy monia asioita, joista mielestäni tärkeimpänä se, että koiran normaaleista ikävaiheista ja niiden ongelmista syytetään omistajaa ja toisaalta se, että koiran käyttäytymiseen liittyy erittäin paljon odotuksia.

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista