Koira kiihtyy – mikä neuvoksi?

Kun koira kiihtyy, ihminen keskittyy usein estämään tätä tapahtumasta, koska koiran kiihtyminen voi aiheuttaa monenlaisia haasteita. Kiihtyessään koira saattaa purra ohjaajaa, haukkua tai tempoilla hihnassa. Koiran kiihtyminen on luonnollinen asia, ja siihen voi vaikuttaa, mutta ensin täytyy tunnistaa syitä toiminnan taustalla! Kiihtyminen nimittäin ei ole ongelma, vaan sen taustalla vaikuttava tunnetila, josta kiihtyminen on oire.

Katso Demonikohtaukset hallintaan -verkkokurssi!

Missä tilanteissa koira kiihtyy?

On koiria, jotka kiihtyvät enemmän kuin toiset. Kiihtymys voi liittyä siihen, että koira odottaa jotain miellyttävää asiaa, kuten autosta ulos pääsyä tai uimaan pääsyä. Toisaalta kiihtymys voi liittyä myös tilanteisiin, joissa koira kokee pelkoa – koira voi kiihtyä toisten koirien hajuista ja näköyhteydestä muihin. Ennen kuin voi hyökätä kiihtymisen estämiseen ja koiran rauhoittamiseen, täytyy hetki pohtia tilannetta. Tyypillisiä tilanteita, joissa koira kiihtyy:

 • lenkillä kun toinen koira tulee vastaan
 • kun koira pääsee ovesta ulos
 • koira tuodaan sisälle treenihalliin
 • koiran omistaja tulee töistä kotiin
 • ovikello soi tai vieraita tulee kotiin
 • kun ihminen pysähtyy lenkillä juttelemaan

Kiihtyminen on normaalia koirille

Jos koira kiihtyy joissakin edellä mainituista tilanteista, koirassa ei ole mitään vikaa, vaan se toimii koiralle normaalilla tavalla. Tietyt, samankaltaisina toistuvat tilanteet saavat koiran usein kiihtymään, kun se hoksaa mistä on kyse. Esimerkiksi ovikellon ääni toistuu melkein aina kun vieraita tulee, ja siksi koira reagoi kelloon usein hyvin voimakkaasti haukkumalla, vaikka ketään ei olisikaan tulossa. Kun koira kiihtyy, se on oppinut yhdistämään asioita mielessään. Kiihtymistä on huomattavasti vaikeampi purkaa kuin lisätä.

Mitkä kaikki asiat vaikuttavat kiihtymiseen?

 • Ikäkausi vaikuttaa koiraan. Mörköikä eli toinen pelkokausi on kausi, jonka aikana koira käy läpi valtavia muutoksia ja joka pitäisi ymmärtää kehitysvaiheena, ei ihmisen uhmaamiskautena eli henkilökohtaisena vaikeiluna. Koira muuttuu iän myötä; joskus ikääntyminen saa aikaan muutoksia käyttäytymisessä.
 • Kausivaihtelu vaikuttaa koiraan. Onko koiralla kipuja? Onko naapurin koiralla juoksut? Miten ympäristön hajumaailma elää? Koiran käyttäytymiseen vaikuttavat ympäistön vaihtelut, joista meillä ei ole pienintäkään hajua.
 • Kuormitus vaikuttaa käyttäytymiseen. Kesälomalla ja etätyökaudella koiran kiihtyminen ja sen seuraukset voivat saada uudet mittasuhteet; mikäli koiran arki muuttuu, sen käyttäytyminen muuttuu sen myötä. Koiran toimintaan vaikuttaa esimerkiksi pitkän ajan lepo/aktiivisuus -suhde – jotkut koirat kiihtyvät vähemmän etätyökaudella ja jotkut enemmän.
 • Aikabudjetti tarkoittaa keskimääräistä toimintojen jakautumisen suhdetta vuorokauden aikana. Se vaikuttaa koiraan, eli jos koira on aamulenkillä levollisempi kuin iltalenkillä, syy voi löytyä aikabudjetista. Aikabudjetin muutokset selittävät päiväkohtaista vaihtelua.
 • Tilannekohtainen kuormitus ja opitut toiminnat. Lenkillä kiihtymiseen vaikuttaa toisaalta lenkillä koetut asiat ja toisaalta se, millaista historiaa eli asennetta koiralla on kyseisiin asioihin. Jos lenkki on pelkästään konfliktista toiseen marssimista, on selvää että koira on kiihtyneempi ja turhautuneempi verrattuna siihen, että koira palautuisi nopeasti ja tehokkaasti joko itse tai autettuna kohdatuista tilanteista.
 • Suhtautuminen laukaisevaan tekijään. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä tullaan siihen, mitä yleensä eniten ja ainoastaan harjoitellaan, eli itse tilanteeseen. Kannattaa kuitenkin yllä olevan listan perusteella ymmärtää, että tähän on vaikeaa puuttua, koska niin moni muukin asia vaikuttaa taustalla. Joskus tämä toki toimii, eli koiran tunnetilaa voi muuttaa varsinaiseen pihviin, mutta joskus yllä olevista syistä johtuen tilanteita on vaikea järjestää ilman kiihtymystä.

Koira on paljon enemmän kuin sille koulutettujen asioiden summa. Emme voi tietää, mitkä kaikki asiat taustalla vaikuttavat, mutta voimme tehdä hyviä arvauksia. Joskus kannattaa istua alas, ottaa ruutupaperi esille ja alkaa kirjoittaa paperille, mitä koiran elämässä ja arjessa on meneillään, joskus vastaus löytyy sieltä.

Miten kiihtymystä voi purkaa?

Koiran kiihtymyksen hoidossa ja purkamisessa ensisijaista on rentoutuminen. Rentoutuminen edellyttää sitä, että koira tuntee olonsa turvalliseksi ja toisaalta sitä, että koira ei ole turhautuneessa tilassa. Molempiin näihin ohjaaja voi vaikuttaa esimerkiksi aloittamalla harjoittelun riittävän kaukaa koiraa jännittävästä kohteesta tai lämmittelemällä koiraa oikealla tavalla ennen harjoittelua.

Kannattaa kuunnella myös asiantuntijaluento koiran itsehillinnästä. Luennolla käydään läpi itsehillinnän olemusta ja erilaisia malttia kehittäviä ja turhautumista lieventäviä harjoituksia koirille.

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista