Koira jahtaa autoja

Koira jahtaa ja tuijottaa autoja ja sen olemus madaltuu, kun auto tulee lähemmäs? Koira pyrkii polkupyörien, mopojen ja juoksijoiden perään, ja sitä on vaikea hallita? Paimenkoirille liikkuvien kohteiden tuijottelu, vaaniminen ja jahtaaminen on normaalia toimintaa, ja muutkin koirat harrastavat sitä monenlaisista syistä.

Tyypillisiä syitä vaanimiselle ja jahtaamiselle ovat:

  • Koira on utelias ja puhtaasti vain katselee tilannetta
  • Nopeasti liikkuvat kohteet laukaisevat koirassa jahtaamisen, eli koira lähtee refleksinomaisesti kohteen perään
  • Koira kokee tilanteessa uhkaa ja yrittää katseellaan pitää liikkuvan kohteen kaukana
  • Koira kokee palkitsevaksi reagoida liikenteeseen sijaistoimintona, eli kiihtyminen on koiralle palkitsevaa
  • Koira säikähtää tai on säikähtänyt kovaa ääntä tai äkillistä kohtaamista ja tästä syystä on liikenteessä varuillaan ja reagoi helposti

Koiralle tuijoittaminen on monipuolinen työkalu

Autojen tuijottelu ja jahtaaminen voi osittain olla koiralle tyypillistä, eli esimerkiksi paimenkoirille voi olla luontaista käyttää katsettaan tilanteen hallitsemiseksi. Toisaalta vaaniminen voi liittyä saalistamiseen, ja hyvin moni koira reagoikin nopeaan liikkeeseen lähtemällä perään. Osa koirista reagoi enemmän kovaäänisiin ajoneuvoihin, kuten mopoihin ja osa koirista taas reagoi enemmän äänettömiin ajoneuvoihin, kuten skuutteihin. Jotkut koirat rekisteröivät liikkuvan kohteen jo kaukaa ja jotkut koirat reagoivat vasta kun ajoneuvo on kohdalla.

Vaaniminen voi liittyä turvallisuuteen

Koiran on usein hyvin vaikea kääntää katsetta pois uhkaavasta kohteesta, kuten lähestyvästä koirakosta. Samoin autojen kohdalla voi olla hankala saada koiraa olemaan välittämättä tai pitämään kontaktia taluttajaan ja koira usein jahtaa autoja. Mikäli koiran kyttääminen liittyy sen kokemaan turvallisuudentunteeseen tai sen puutteeseen, koiraa voi olla mahdoton kääntää ilman välimatkan lisäämistä. Kannattaa tunnistaa, että liikkuva, mahdollisesti lähestyvä tai uhkaava kohde vaatii koiran huomion melkein kokonaan, eikä koiran ole helppoa keskittyä taluttajan tekemisiin yhtä aikaa.

Mistä vaaniminen ja jahtaaminen johtuvat?

Joskus jahtaamisongelma syntyy vahingossa niin, että taluttaja tulee estäneeksi ja turhauttaneeksi koiraa liikenteessä. Hihnalla on tässä suuri rooli. Kun koira kokee, että sitä estetään, se kiihtyy usein ja tästä voi syntyä kierre. On tietenkin mahdotonta olla estämättä koiraa, koska kukaan ei halua, että koria juoksee auton alle. Kuitenkin ennakoivalla toiminnalla on suuri merkitys – heti kun huomaat, että koira alkaa reagoida liikenteeseen, on aika aloittaa tukitoimet. Pelkkä hihnalla hallitseminen usein vain pahentaa tilannetta, olipa kyseessä reaktiivinen tai turhautuva koira.

Parhaiten syyn vaanimisen ja jahtaamisen taustalla tietää koira ja toiseksi paras asiantuntija on koiran omistaja. On monia asioita, joilla koiran tuijotteluun ja siitä aiheutuvaan mahdolliseen tempoiluun ja rähjäämiseen voidaan lenkillä vaikuttaa: voidaan harjoitella erilaisia tukitaitoja, joista on hyötyä monissa muissakin tilanteissa. Kuitenkin itse tuijotteluun kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa, jotta syy selviäisi. Kun syy on selvillä, on huomattavasti helpompaa ratkoa ongelmaa.

On paljon erilaisia menetelmiä, joissa pyritään siihen, että koira alkaisi toimia uudella tavalla vaikeissa tilanteissa. Näissä menetelmissä monesti jää vähälle huomiolle se, mistä koira parhaiten palkkautuu. Itse ajattelen niin, että ei ole olemassa yhtä menetelmää, joka sopii kaikille koirille vaan jokaiselle koiralle löytyy paras toimintatapa kun ymmärtää, missä koiran aito motivaatio milloinkin on.

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista