Sujuva arki: miksi koira toimii reaktiivisesti?

Koiran reaktiivisuus ei läheskään aina ole ihmisen syy

Koirissa on valtavasti yksilöeroja, ja siksi ei kannata verrata omaa koiraa välttämättä naapurin koiraan. Näin tulee kuitenkin usein tehtyä, ja sekä oma ajattelu että ympäristön asenteet saattavat johtaa sellaiseen päätelmään, että syyllinen löytyy hihnan ihmispäästä. Onko ihminen syyllinen koiran murrosikään? Entä onko koiran hormonitoiminta ihmisen syytä? Onko omistajan syytä se että koira kuormittuu esimerkiksi remontista?

Itsensä syyllistäminen ei välttämättä ole se kaikista paras tapa edistyä ja kehittyä, vaikka meillä jokaisella on varmasti kokemuksia huonosta omistajuudesta. Huonoa omistajuutta voi potea liian vähästä aktivoinnista, liian pitkistä työpäivistä ja liian vähästä treenaamisesta sekä kaikesta muustakin koiraan liittyvästä.

Reaktiivisesti toimivan koiran omistaja voi syytellä itseään monesta asiasta, ja ympäristö saattaa paheksua koiran toimintaa melko avoimesti. Kiinnostavaa on se, että usein reaktiivisesti toimivan koiran ajatellaan olevan jotain aktiviteettia vailla – liikuntaa, koulutusta tai jotain muuta. Nykyisin varsinkin kouluttamisen näkökulma korostuu; saatetaan ajatella että kouluttaminen on keskeisin koiran käyttäytymiseen vaikuttava asia. Koira voi käyttäytyä reaktiivisesti kun se on kipeä, stressaantunut, väsynyt tai jos sillä on päällä tietty ikäkausi. Reaktiivisuutta voi selittää myös taustakuormitus tai aistikokemukset, joista meillä ihmisinä ei ole mitään havaintoa.

Koiran käyttäytyminen kannattaa hyväksyä

Se, että koira käyttäytyy reaktiivisesti, ei ole omistajan syy. Omistajalla on luonnollisesti vastuu turvallisuudesta, mutta koiran käyttäytymiseen vaikuttavat myös monet muut asiat kuin omistajan toiminta. Näiden asioiden ymmärtäminen kuuluu eläinlajin tuntemiseen, mikä on saattanut koirien kohdalla hieman hämärtyä, kun ne nähdään lähes ihmisinä tai ihmisen osina.

Koirille on tyypillistä käyttäytyä koiramaiseen tapaan ja koiramaiset erilaiset tavat tulevat tutuiksi viimeistään erilaisten koirien kautta. Vaikka pito-olosuhteet ja koulutussysteemi olisivat samat, koirissa näkyy siitä huolimatta eroja. Osa koirista on haastavampia ja osa helpompia, eikä koiran rotu välttämättä liity helppouteen tai vaikeuteen juuri lainkaan, koska helppous tai vaikeus on ihmisen yksilöllinen kokemus.

Itse koen, että koiran käyttäytyminen on helpompi hyväksyä, kun ymmärtää että se on normaalia. En tarkoita, että koiran reaktiiviselle käyttäytymiselle ei kannattaisi tehdä mitään, mutta jos ymmärtää syyt toiminnan taustalla, on helpompi puuttua asiaan. Oma kokemukseni on se, että koira on aina kussakin tilanteessa kokonaisuus, johon vaikuttaa merkittävästi myös muut asiat sen omistajan lisäksi. Tämä on syy, miksi omistajan syyllistäminen tai syyllistyminen ei ole edistymisen kannalta se paras lähestymistapa – omistajakin voi vaikuttaa vain osaan asioista.


Liittymällä VIP-jäseneksi saat enemmän

VIP-jäsenenä näet videon, jossa käyn läpi mitkä kaikki seikat koiran toimintaan voivat vaikuttaa ihmisen toiminnan ohella ja miten voit tukea koiraa arjessa niin että sillä olisi edellytyksiä toimia toivotulla tavalla halutussa tilanteessa.

VIP-jäsenenä näet myös kaikki aiemmin julkaistut videot sekä tulevat vuoden ajan, pääset suljettuun fb-ryhmään ja saat ilmaisen puhelinneuvonnan.

Jos olet jo VIP-jäsen, kirjaudu sisään nähdäksesi VIP-sisällön.

Eikö sinulla ole tunnuksia? Liity VIP-jäseneksi nähdäksesi VIP-sisällöt!

Mitä mielessä?