Vieraiden ihmisten kohtaaminen ja käsittely

Vieraiden ihmisten kohtaaminen ja käsittely

 • Koiran mittaus ja luoksepäästävyys (harrastuskoirat)
 • Koira ei anna tuomarin koskea tai katsoa hampaita näyttelyssä (näyttelykoirat)
 • Koira hyppii vieraiden päälle
 • Koira haukkuu ja murisee vieraille ihmisille
 • Koira ei anna eläinlääkärin/fyssarin/hierojan koskea (kuonokoppa)
 • Vieraiden ihmisten kohtaaminen ja käsittely

Jokainen koira joutuu elämänsä aikana kohtaamaan erilaisia ihmisiä, joko eläinlääkärin tai kotiin tulevia vieraita tai harrastustilanteissa tuomarin. Harvalle koiralle vieras ihminen on täysin neutraali asia, eli kukaan koira ei suhtaudu ihmisiin täysin välinpitämättömästi, vaikka se omistajan toiveena olisikin.

Vieraiden ihmisten kohtaaminen voi olla kiihtymisen tai haukkumisen takia haastavaa, ja osa koirista suhtautuu vieraisiin ihmisiiin todella varauksellisesti. Osa koirista taas rakastaa ihmisiä, ja kohtaaminen voi olla todella ylitsevuotavaisen mielekäs koiralle. Omistajalle koiran hallitsemattomuus ihmisten kohtaamistilanteissa voi olla noloa tai kiusallista ja harjoittelun on saatavilla vinkkejä laidasta laitaan.

Tyypillisiä haasteita ihmisten kohtaamistilanteissa:

 • Koiraa kiinnostaa ihmiset harrastuskentän laidalla tai lenkillä, ja jokaista pitäisi päästä tervehtimään
 • Koira ei anna näyttelytuomarin tai muun tuomarin koskea itseensä lainkaan, vaan väistyy tilanteessa tai murisee ja haukkuu uhkaavasti
 • Koiraa pelottaa eläinlääkärissä, hierojalla tai fysioterapeutilla, eikä koira anna tutkia itseään vaan puolustautuu tai pakenee
 • Koira hyppii vieraita ihmisiä vasten lenkillä, kotona tai harrastuspaikoissa
  Koira haukkuu kotiin saapuville vieraille tai ihmisille karvat pystyssä tai murisee uhkaavasti tai ei päästä vieraita lainkaan sisään
 • Koiran sosiaalisuuteen liittyy epärealistisia odotuksia; ihminen haluaa, että koira on todella avoin ja sosiaalinen tietyissä tilanteissa, kuten hoitotoimissa ja vieraiden ihmisten kohtaamistilanteissa, mikä ei ole koiralle välttämättä lainkaan tyypillistä tai luontevaa (Meyer et al., 2022). Koiralle on tyypillistä olla osa omaa porukkaa, jossa tunkeilijat nähdään aina enemmän tai vähemmän uhkana – tämä on koiraan vuosituhansien aikana jalostettu ominaisuus, joka on osalla roduista voimakkaampi ja osalla vähemmän voimakas.

Koiraan kohdistuu nyky-yhteiskunnassa monia odotuksia; koira ei saisi näkyä tai kuulua eikä varsinkaan käyttäytyä “huonosti”. Kuitenkin monet tilanteet, joihin koira joutuu elämänsä aikana, ovat sille epäreiluja eikä sillä ole työkaluja selviytyä niistä haluamallamme tavalla ilman valmistelua. On täysin normaalia, että koira varoo vieraita ihmisiä, ei anna koskea itseensä, hyppii ihmisiä vasten tai haukkuu ihmisille – kyse ei aina ole ongelmasta, vaan kyse voi olla koiran normaalista tavasta toimia tilanteissa.

Koiran omistajalla on mahdollisuus ja velvollisuus auttaa koiraa sietämään paremmin niitä tilanteita, joita koira arjessaan kohtaa toistuvasti. Harrastuksissa on ensiarvoisen tärkeää, että koira suoriutuu luoksepäästävyydestä ilman stressiä ja pelkoa, samoin näyttelyissä. Myös arjessa on tärkeää, että koiran ei tarvitse pelätä tai jännittää ihmiskohtaamisia eikä toisaalta koiran tarvitse kiihtyä ihmisistä liikaa. Koiraa on mahdollista valmentaa erilaisiin ihmiskohtaamisiin yksilöllisellä tavalla.

Ihmisten kohtaamisen harjoittelu on monipuolista, eikä siinä tarvitse keskittyä vain ongelmien poistamiseen. Esimerkiksi jos koira hyppii ihmistä vasten, kannattaa ongelmaa lähestyä monesta suunnasta eikä pelkästään yrittää estää hyppimistä. Hyppiminen on usein oire, jonka taustalla on syy – syy voi olla turhautuminen tai innokkuus, joka ei poistu, vaikka koiraa estetään hyppimästä.

Ihmiset, kuten toiset koiratkin, ovat koirille melkein poikkeuksetta ei-neutraaleja asioita. Ei-neutraali asia on sellainen, että koiralla on asiaan oma taustatunne tai asenne. Koira voi kokea, että kaikki ihmiset ovat ihania tai koira voi kokea, että kaikki ihmiset ovat uhkia. Koiran asennetta on vaikea muuttaa nopealla aikataululla. Lisäksi koira on mestari tunnistamaan vaaranpaikkoja, eli vieras ihminen voi olla hyväksyttävä tietyissä tilanteissa, mutta esimerkiksi jos hän ottaa kontaktia koiraan, koira voi kokea tarvetta puolustautua.

Erilaisilla ihmisten kohtaamiseen liittyvillä harjoituksilla pyritään:

 • Lieventämään koiran mahdollisesti kokemaa pelkoa ja epävarmuutta ja vahvistamaan koiran turvallisuudentunnetta
 • Vähentämään koiran turhautumista, joka usein ilmenee ihmisiä vastaan hyppimisenä
 • Antamaan koiralle itselleen työkaluja toimia toivotulla tavalla ihmisiä kohdatessa
 • Opettamaan koiralle konsepteja, eli ennustettavia tapahtumaketjuja, jotta koira osaa paremmin tunnistaa tilanteet ja rentoutua niissä
 • Vähentää ihmiskohtaamisista mahdollista ristiriitaa ja opettamaan koira toimimaan itsenäisesti tilanteissa