Reaktiivinen koira lenkillä

Reaktiivinen koira kokee uhkaa kohtaamistilanteissa

Reaktiivinen koira mielletään usein haastavaksi kouluttaa voimakkaiden reaktioiden takia. Nimensä mukaisesti reaktiivinen koira reagoi jopa tarpeettoman vahvasti ympäristön tilanteisiin. Tyypillisesti koiraa aletaan nimittää reaktiiviseksi, jos se esimerkiksi rähjää vastaantuleville koirille ohitustilanteissa. Koira saattaa räyhätä myös ihmisille ja ajoneuvoille, ja reaktiivisen koiran tunnistaa usein näistä eleistä:

  • Koira räyhää ja murisee uhkaavaan sävyyn
  • Koiralla on niskakarvat pystyssä
  • Koira liikkuu jäykästi ja sillä voi olla häntä pystyssä

Koiran reaktiivinen toiminta on yksi uhkatilannestrategioista, jotka eivät ole harkittua tai tietoista toimintaa, vaan niin sanottuja liskoaivoreaktioita, joita kaikilla eläimillä on, myös meillä ihmisillä. Ihan yhtä lailla koira voi reagoida uhkaan jäätymällä, mutta sitä ei useinkaan nimitetä reaktiiviseksi toiminnaksi. Koiran stressi voi näkyä hyvin erilaisilla tavoilla, ja aktiivinen reagointi, eli usein hyökkäys kohti uhkaa on vain yksi koiran stressin ilmenemismuoto.

Reaktiivisuus kuuluu elämään

Kaikilla eläimillä ja ihmisillä on omat tyylit reagoida uhkatilanteisiin. Uhkatilanteet ovat hyvin arkisia ja päivittäisiä, eivätkä läheskään aina kovin dramaattisia. Siitä huolimatta ne aiheuttavat eläimissä reaktioita. Reaktiot voivat olla joko aktiivisia tai passiivisia, eli eläin voi ilmentää tunnettaan näkyvästi tai huomaamattomasti. Koirien kohdalla reaktiivisuudesta puhutaan ikään kuin se olisi koiran luonteenpiirre, vaikka reaktiivisuutta on kaikissa – osassa enemmän ja osassa vähemmän. Niin sanotusti reaktiivinen koira ei läheskään aina ole ongelmakoira, vaan sen reaktiot saattavat voimistua ja laimentua monista syistä. Reaktiivisuus ei itsessään ole ongelma, vaan se, miksi koira kuormittuu arjesta niin paljon.

Reaktiivinen koira on usein kuormittunut

Kun koira alkaa käyttäytyä reaktiivisesti, eli kun se alkaa esimerkiksi rähjätä vastaantulijoille tai haukkua ihmisille, se usein kärsii samaan aikaan jostakin muusta kuormituksesta. Tyypillistä on se, että reaktiivinen toiminta alkaa murrosiässä tai esimerkiksi korostuu juoksujen aikana tai jälkeen. On paljon asioita, jotka vaikuttavat koiran käyttäytymiseen, mutta joista meillä on edelleen melko vähän tietoa. Oma mielipiteeni on se, että koirien ongelmallista käyttäytymistä, kuten reaktiivisuutta usein yksinkertaistetaan paljon omistajaa syyllistävällä tavalla ymmärtämättä kaikkia asiaan liittyviä tekijöitä. Emme tiedä, miltä koirasta tuntuu kun se käy läpi erilaisia kehitysvaiheita. Pidän todennäköisenä sitä, että koiran reaktiivisuuden taustalla on samoja asioita, kuin ihmiselläkin: kuormittava elämäntilanne, stressi, univaje, kivut ja epämukavuus.

Yritä ymmärtää reaktiivista koiraa

Kouluttajan silmälasien kautta aiemmin ajattelin, että ensisijainen tapa hoitaa ja auttaa reaktiivista koiraa on kouluttaminen. Nykyisin olen eri mieltä. Reaktiivisille koirille tyypillistä on se, että koulutus ei etene ollenkaan tai etenee hyvin hitaasti. Tämäkin seikka on monesti vyörytetty omistajan harteille, pitäisi harjoitella enemmän. Tosiasiassa pitäisi harjoitella vähemmän ja vähentää muutakin kuormaa. Tässä suhteessa emme ole asiantuntijoita, koska samojen asioiden, eli jaksamisen suhteen olemme itsekin monesti liemessä. On ehkä vaikea uskoa, että koira voisi tarvita enemmän lepoa ja palautumista, kun se perinteinen tarina on, että koira ei milloinkaan saa riittävästi liikuntaa tai muutakaan aktiviteettiä. Kannattaa kuitenkin rohkeasti kokeilla!

Katso myös varta vasten reaktiivisille koirille suunniteltu kokonaisvaltainen verkkokurssi. Kurssilta saat kattavasti taustoittavan tietopaketin sekä suoria käytännön ohjeita reaktiivisen koiran kanssa elämiseen ja kouluttamiseen.

Tilaa uutiskirjeemme!

Jaana Pohjola

🐾 Eläinten käyttäytymistieteiden maisteri
🐾 Kysytään koiralta®️ -metodin kehittäjä
🐾 Käytöksen syiden selvittämisen mestari
🐾 Käytännön kokemus vuodesta 2010
🐾 Kouluttanut myös kouluttajia ja ammattilaisia
🐾 Luovia ideoita haastaviinkin tilanteisiin
🐾 Ammatillinen opettaja AmO

Voisit olla kiinnostunut näistä kursseista