Koiran murrosikä

Mörkökausi, murrosikä ja pelkokausi – ilmiö on hyvin samanlainen koirilla ja ihmisillä

Koiran murrosikä on normaali kehitysvaihe

Koiran murrosikä alkaa koirasta riippuen noin seitsemän kuukauden ja kahden vuoden välillä. Koiran murrosikä on normaali kehitysvaihe, jonka laukaisee hormonitoiminta ja se on hyvin samankaltainen vaihe kuin ihmisillä (Asher et al.,2020).

Murrosiän aikana hormonitoiminta muuttuu ja aivot järjestäytyvät uudelleen (Sisk & Zehr, 2005), mikä näkyy omistajalle ei-toivottuina ilmiöinä, kuten kiinnostuksena tai uhmakkuutena suhteessa muihin koiriin tai “tottelemattomuutena”.

Koiran murrosikä on haavoittuvaista aikaa

Murrosikä on erittäin altis aika koiran ja omistajan välisille konflikteille, ja koirista luovutaan eniten silloin kun ne ovat murrosiässä (Asher et al.,2020), mikä kertoo siitä, että koiran murrosikää ei ymmärretä täysin.

Koiran ja omistajan välinen kiintymys ja suhde vaikuttavat siihen, miten koiran murrosikä ilmenee – mitä turvallisempi suhde koiralla on omistajaan, sitä myöhemmin murrosikä alkaa ja sitä vähemmän koiralla esiintyy “tottelemattomuutta” omistajaa kohtaan (Asher et al.,2020).

Miten murrosikä ilmenee koirilla?

Murrosikää leimaa uudenlainen kiinnostus toisia koiria kohtaan, kun koira tulee sukukypsäksi. Koira saattaa alkaa kiinnostua voimakkaasti vastakkaisesta sukupuolesta ja toisaalta se voi alkaa reagoida voimakkaasti saman sukupuolen edustajiin. Mukaan tulee usein koiven nostamista, merkkailua ja kaikenlaista voimakasta tunnereaktiota kohtaamistilanteissa. Omistajalle tämä voi olla kriisi, koska tästäkin normaalista vaiheesta on perinteisesti syyllistetty omistajaa.

Sukukypsyys voi aiheuttaa pihalta karkailua, luoksetulon heikentymistä sekä monenlaista haasteita saman perheen koirien kesken. Murrosikäinen koira kokee isoja muutoksia, jotka heijastuvat sen arkeen todella voimakkaasti.

Koiran murrosikään liittyy myös pelkokausi, joka ilmenee äkillisenä pelkona aiemmin normaaleja asioita kohtaan. Tämä koiran “mörkökausi” liittyy sen kehitysvaiheeseen ja on normaali vaihe koiran elämässä. Omistajan tärkein tehtävä koiran murrosiän aikana on pysyä turvallisena ja pitäytyä samoissa positiivisissa vuorovaikutuksen keinoissa kuin pentuaikana.

Murrosikään liittyy myös ”tottelemattomuus”, joka ilmenee erityisesti tutun ihmisen kanssa (Asher et al.,2020). Tämä ilmenee käytännössä niin, että koira ei näytä osaavan asioita, joita se vielä hetki sitten osasi. Tämä ilmiö haittaa koiran ja ihmisen suhdetta voimakkaasti, koska usein ihminen syyttää itseään ja kokee huonoutta omistajana ja lisäksi voi ottaa koiran käyttäytymisen liian henkilökohtaisesti.

Mitä ei kannata tehdä murrosikäisen koiran kanssa?

  • Murrosikäistä koiraa ei kannata altistaa millekään ylimääräiselle tai varsinkaan uhkaavalle toiminnalle
  • Koiran kanssa ei pidä lähteä taistelemaan ja tekemään sen normaalista kehitysvaiheesta vastakkainasettelua
  • Selittää koiran murrosikää “uhmalla” tai vastaavalla, leimaamalla sitä koiran puolelta tahalliseksi tai suunnitelmalliseksi toiminnaksi
  • Lähteä murtamaan luottamusta ja suhdetta koiraan ottamalla koiran murrosikä henkilökohtaisena loukkauksena
  • Koiran murrosikää tulkitaan valitettavasti usein tietoisena uhmaamisena ja valtataisteluna, mitä se ei ole. Koira on murrosiässä erittäin haavoittuvainen ja suhde ihmiseen voi murentua jos lähdetään tekemään äkillisiä korjausliikkeitä.

Mitä kannattaa tehdä murrosikäisen koiran kanssa?

  • Ennen kaikkea ymmärtää, että kyseessä on ohimenevä vaihe, eikä omistajan aiheuttama ongelma
  • Jatkaa pentuaikoina aloitettuja hyviä käytäntöjä ja vahvistaa suhdetta koiraan tekemällä kivoja asioita yhdessä
  • Varmistaa, että koira saa riittävästi lepoa ja suojella koiraa liialta kuormitukselta
  • Säilyttää rutiinit ja mielekkäät asiat elämässä, pyytää mahdollisesti tukea ja apua ulkopuolelta